Άρνηση επιστροφής ΦΠΑ από τις φορολογικές αρχές

Σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω απόφασης, η άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης είναι κατ’ αρχήν δυνατή μόνον από τη στιγμή που ο υποκείμενος στον φόρο έχει στην κατοχή του τιμολόγιο.         
Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι όταν μια επιχείρηση δεν έχει επιδείξει αμέλεια και δεν συντρέχει καταχρηστική πρακτική ή συμπαιγνία με σκοπό την απάτη, δεν μπορεί να στερείται του δικαιώματος επιστροφής απλώς και μόνον με την αιτιολογία ότι η προθεσμία παραγραφής είχε ξεκινήσει κατά την παράδοση των αγαθών και άρα είχε παρέλθει κατά την πολύ μεταγενέστερη υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω απόφασης, η άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης (και άρα επιστροφής) είναι κατ’ αρχήν δυνατή μόνον από τη στιγμή που ο υποκείμενος στον φόρο έχει στην κατοχή του τιμολόγιο.

Συνεπώς, θα ήταν ούτως ή άλλως αντικειμενικώς αδύνατο για τον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το δικαίωμα επιστροφής νωρίτερα, καθώς δεν είχε στην κατοχή του τιμολόγια, ούτε γνώριζε ότι οφειλόταν ο σχετικός ΦΠΑ (απόφαση ΔΕΕ C-533/16).

Πηγή: skai.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top