ΣτΕ: Οι φορολογικές Αρχές να εξαντλούν κάθε δυνατότητα λογιστικής επαλήθευσης

Μια κρίσιμη απόφαση για το πότε θα πρέπει να γίνεται λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος φορολογουμένων και πότε εξωλογιστικός προσδιορισμός εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.Η απόφαση αυτή είναι σημαντική, καθώς σχετίζεται άμεσα και με τα πρόστιμα που επιβάλει η εφορία σε φορολογουμένους με «προβληματικά» βιβλία και στοιχεία.


Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος δεν αποκλείεται ακόμη και αν συντρέχει παράλειψη τήρησης ή έκδοσης ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι, παρά την παράλειψη, είναι εφικτός ο εν λόγω προσδιορισμός. Στο ίδιο πλαίσιο ο εξωλογιστικός προσδιορισμός γίνεται μόνον όταν οι ανακρίβειες ή ανεπάρκειες των βιβλίων και στοιχείων καθιστούν απολύτως αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Με την απόφαση αυτή το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε πως οι φορολογικές Αρχές δεν θα πρέπει να απορρίπτουν τα βιβλία του φορολογουμένου σε περίπτωση που είναι δυνατή η αναπλήρωση των ελλείψεων με στοιχεία τα οποία παρέχονται από τον φορολογούμενο ακόμη και αν συντρέχει παράλειψη τηρήσεως ή εκδόσεως ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων, εφόσον, είναι εφικτός ο λογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος.
Τέλος, σύμφωνα με την απόφασή 1102/2017 του ΣτΕ υφίσταται η κατά το νόμο δυνατότητα, σε περίπτωση έλλειψης βιβλίου ελεγχομένης επιχείρησης, να διενεργηθούν οι ελεγκτικές επαληθεύσεις όχι απλώς από τα λοιπά βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, αλλά με συνεκτίμηση των βιβλίων και στοιχείων της με βιβλία τρίτης επιχείρησης, με την οποία συνεργάζεται ή συναλλάσσεται η ελεγχόμενη εταιρεία.http://www.cnn.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top