Σε ποιες επιχειρήσεις η ΑΑΔΕ θα επιστρέφει συντομότερα το ΦΠΑ

Να βάλει τέλος στο «μαρτύριο» που υποβάλλονται χιλιάδες επιχειρήσεις λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στις επιστροφές ΦΠΑ επιχειρεί να βάλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με σκοπό την αύξηση της ρευστότητας των φορολογικά συνεπών επιχειρήσεων, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε απόφαση, με την οποία επιστρέφονται πλέον άμεσα και χωρίς έλεγχο ποσά ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων.
Σήμερα οι εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ ανέρχονται σε 750 εκατ. ευρώ περίπου και σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες εφορίες κάνουν έως και 4,5 χρόνια για να επιστρέψουν τους φόρους στις επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση Πιτσιλή, αυτή η διαδικασία ακολουθείται για αιτήσεις με υψηλά ποσά πιστωτικού υπολοίπου, οι οποίες υποβάλλονται από επιχειρήσεις, που:
  • Από τη φύση της δραστηριότητάς τους δημιουργούν συστηματικά πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. (βλ. εξαγωγικές).
  • Είναι κάτοχοι αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο. - Authorized Economic Operator) ή αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, που έχουν χορηγηθεί κατόπιν αξιολόγησης κριτηρίων και προϋποθέσεων, βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
  • Πραγματοποιούν συναλλαγές, που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς Φ.Π.Α., το τελευταίο ημερολογιακό έτος.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για τις επιχειρήσεις αυτές να εμφανίζουν υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης. Δηλαδή, σωρευτικά:
  • Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων ποσών - μετά τον έλεγχο - να μη διαφέρει πάνω από 5% από το συνολικά αιτούμενο.
  • Να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.
  • Να μη χαρακτηρίζονται - βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Όπως δήλωσε ο κ. Πιτσιλής βασική προτεραιότητα της ΑΑΔΕ αποτελεί η διευκόλυνση του επιχειρείν, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων μας και του δημοσιονομικού πλαισίου, στο οποίο κινείται η Ελληνική Δημοκρατία. Χαρακτηριστικά τόνισε:
Στόχος μας είναι να χτίσουμε μια σχέση αυξανόμενης εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα το βαθμό συνέπειας της φορολογικής διοίκησης στις υποχρεώσεις της απέναντι στους φορολογουμένους, τόνισε.


http://www.cnn.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top