Τους λόγους που οι φορολογούμενοι δεν συμμορφώνονται χαρτογραφεί η ΑΑΔΕ

Τους σημαντικότερους κινδύνους φορολογικής συμμόρφωσης επιχειρεί να καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την είσπραξη εσόδων και κυρίως να φρενάρει τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία ήδη ξεπερνούν τα 95 δισ. ευρώ.


Να σημειωθεί πως στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν μειωμένα έναντι του στόχου κατά 190 εκατ. ευρώ ή 8,7%, οι εισπράξεις από το ΦΠΑ πετρελαιοειδών ήταν μειωμένες έναντι του στόχου κατά 26 εκατ. ευρώ ή 4,1%, ο ΦΠΑ καπνού κατά 60 εκατ. ευρώ ή 30,4%, ο ΦΠΑ λοιπών ήταν μειωμένος έναντι του στόχου κατά 143 εκατ. ευρώ ή 3,4, ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 102 εκατ. ευρώ ή 6,8%, οι λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) ήταν μειωμένοι έναντι του στόχου κατά 180 εκατ. ευρώ ή 21,7% και οι λοιποί φόροι κατανάλωσης ήταν μειωμένοι έναντι του στόχου κατά 12 εκατ. ευρώ ή 10,6%.

Στη βάση αυτή ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής συγκρότησε 14μελή ομάδα εργασίας η οποία αναλαμβάνει την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης, το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους που σχετίζονται με την υποβολή δηλώσεων, την ορθή δήλωση της φορολογητέας ύλης και την εμπρόθεσμη είσπραξη των οφειλόμενων ή καταλογιζόμενων ποσών. Σκοπός του προγράμματος είναι η μεγιστοποίηση των επιπέδων συμμόρφωσης για κατηγορίες φορολογουμένων και η ορθολογικότερη κατανομή των πόρων της ΑΑΔΕ για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της.
Η ανάλυση θα περιλαμβάνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις και η κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων θα γίνει με βάση το εισόδημα και τον αποδιδόμενο φόρο, το δηλούμενο και αποδιδόμενο ΦΠΑ, την περιουσία τους και τον αποδιδόμενο ΕΝΦΙΑ. Για τον προσδιορισμό των κινδύνων θα αναλυθούν στοιχεία από τις αρμόδιες φορολογικές διευθύνσεις σχετικά με τη συμμόρφωση, τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα αποτελέσματα της αναγκαστικής είσπραξης και οτιδήποτε σχετικό απαιτηθεί κατά την εκτέλεση του έργου της Ομάδας.
Η ανάλυση αυτή θα συμβάλει στον προσδιορισμό και στην ανάλυση συμπεριφορών που οδηγούν σε μη συμμόρφωση. Στη βάση αυτή η ομάδα θα καταγράψει και θα προτείνει τρόπους και ενέργειες αντιμετώπισης κάθε περίπτωσης κινδύνου μη συμμόρφωσης.


http://www.cnn.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top