Και πάλι εκτός ηλεκτρονικών διαγωνισμών τα δημόσια έργα - Κεντρική Εικόνα/Video

Συνεχίζεται η εξαίρεση των δημοσίων έργων από την ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),καθώς πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στο περασμένο Σάββατο στη Βουλή η κυβέρνηση και αναμένεται να έχει ψηφιστεί έως την ερχόμενη Πέμπτη προβλέπει νέα παράτηση της εξαίρεσης τους η οποία έληξε τον Απρίλιο
Ειδικότερα ενώ από την 1η Οκτωβρίου του 2015 όλοι οι διαγωνισμοί του δημοσίου αξίας άνω των 60.000 ευρώ που αφορούν την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών να διενεργούνται μέσω του Εθνικού Συστήματος  Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο δίνεται παράταση έως και την 15η Ιουνίου 2017  Η αιτιολογία της παράτασης όπως προκύπτει και από την Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου είναι γιατί το συγκεκριμένο σύστημα θα πρέπει να δοκιμαστεί και να έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των υπάλληλων των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων στην  επαρκώς και αυτό παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό από το 2015 ότι θα έπρεπε να ήταν έτοιμο στο σύστημα τον Απρίλιο του 2017.
Έτσι εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί, η υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ θα ξεκινήσει στις 15η Ιουνίου του 2017 για δημόσια έργα που αφορούν:
AdTech Ad
-ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών
 -ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που διενεργούνται από τις αρχές.
Για τους υπόλοιπους διαγωνισμούς η υποχρέωση χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος θα ξεκινήσει μερικούς μήνες αργότερα και συγκεκριμένα από τις 20 Οκτωβρίου του 2017.  Στις περιπτώσεις αυτές ανήκουν:
-το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αρχές,
-το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του ν. 4412/2016,
-το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.http://www.insider.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top