Τι θέλουν οι Κινέζοι από την Ελλάδα

Με σημαία το σχέδιο επενδύσεων στην Ελλάδα γύρισε η κυβέρνηση από το Πεκίνο, φιλοδοξώντας ότι θα λάβει σημαντικό μερίδιο από τα 40 δισ. δολάρια που θα “ρίξει” η Κίνα στις παγκόσμιες αγορές, την επόμενη τριετία. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, οι Κινέζοι ενδιαφέρονται για τις Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια και ο τραπεζικός τομέας.

Ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας, μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους, είπε ότι θα υπάρξει άμεση οικονομική συνεργασία και προσέλκυση κινεζικών επενδύσεων. Από αυτά τα 40 δισ. δολάρια που πρόκειται να επενδύσει μέσα στην επόμενη τριετία η Κίνα διεκδικούν και οι Ελληνικές επιχειρήσεις. Ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ότι η Κίνα έδειξε ότι η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της για οικονομική επέκταση προς τη Δύση η οποία αναμένεται να δημιουργήσει εμπορικές συναλλαγές ύψους 3 τρισ. δολαρίων και επενδύσεις ύψους 40 δισ. δολαρίων. Στο Πεκίνο υπογράφηκαν δύο συμφωνίες συνεργασίας αυτή του ομίλου Κοπελούζου και του Shenhua Group ύψους 3 δις. ευρώ στον τομέα της ενέργειας και της Forthnet με την ZTE που αφορά την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, ύψους 500 εκατ. ευρώ.Ο υφυπουργός Οικονομίας ανέφερε πως οι κινεζικές εταιρείες ενδιαφέρονται να επενδύσουν συντονισμένα στην Ελλάδα στους τομείς της ενέργειας, υποδομών, δικτύων και κατασκευών αλλά και τουρισμού και του χρηματοπιστωτικού τομέα. ο κ. Πιτσιόρλας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανότητα προσκομμάτων από το πολιτικό ή το νομοθετικό περιβάλλον της ΕΕ, εκτίμησε ότι μπορούν να υπάρξουν συνέργειες με καλή θέληση για την υπερπήδησή των νομοθετικών κωλυμάτων και ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει τον ρόλο του διάμεσου στην προσέγγιση ΕΕ - Κίνας.

Η Ελλάδα, επεσήμανε, εκμεταλλεύτηκε τη στρατηγική της θέση προσεγγίζοντας τη μεγάλη επένδυση της Cosco στον Πειραιά και επανέλαβε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για τη σιδηροδρομική σύνδεση του Πειραιά με την Ευρώπη εκ μέρους των Κινέζων. Ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ότι ετοιμάζονται αλλαγές στη νομοθεσία για το καθεστώς βίζας ( golden visa) σε υπηκόους τρίτων χωρών για αγορά κατοικίας στη χώρα μας ώστε να συμπληρωθεί το σχετικό πλαίσιο χωρίς να υπάρξει αλλαγή στο ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων.

Ενέργεια και ΔΕΗ


Στον τομέα της ενέργειας υπάρχει κινεζικό ενδιαφέρον:

-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

- για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ οι οποίες όπως είπε θα πρέπει να πωληθούν ή και να εκσυγχρονιστούν.

Ο κ. Πιτσιόρλας σημείωσε ότι δεν μπορεί να γίνουν απευθείας συνεργασίες αλλά στο πλαίσιο των διαγωνισμών που προβλέπει και η συμφωνία με τους θεσμούς θα μπορούσε να εκδηλωθεί κινεζικό ενδιαφέρον.

Για τον αν θα προχωρήσει η συνεργασία της ΔΕΗ με την κινεζική CMEC για το project Μελίτη, ο κ. Πιτσιόρλας σημείωσε ότι κατά τη γνώμη του, οι όποιες συνεργασίες πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο διεθνών διαγωνισμών και όχι μέσω απευθείας συνεργασιών.


Για την εξαγορά από την κινεζική State Grid του 24% του ΑΔΜΗΕ ανέφερε ότι αποτελεί απτή απόδειξη του κινεζικού ενδιαφέροντος για τα ελληνικά δίκτυα και πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κινεζική συμμετοχή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ- Κύπρου - Κρήτης - Αττικής. Ο ΑΔΜΗΕ προωθεί το έργο της διασύνδεσης Κρήτης Αττικής το οποίο συνδέεται με το λεκτρική διασύνδεση Ισραήλ- Κύπρου - Κρήτης - Αττικής και να συμβάλλει στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στη νησιά προς την ηπειρωτική χώρα.
Ναυπηγεία


Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιόρλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να διαμορφωθεί μία στρατηγική για το μέλλον των ναυπηγείων Σκαραμαγκά Ελευσίνας, Νεωρίου και τη ζώνη του Περάματος.

Για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων ύψους 600 εκατ. ευρώ που εκκρεμεί από το 2008. Ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ότι πρέπει να λυθεί το θέμα των προκαταβολών που έχουν δοθεί από το Ελληνικό δημόσιο στη σημερινή ιδιοκτησία του ναυπηγείου έργα που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.
Τριετές Action Plan


Σκοπός του Πλαισίου Συνεργασίας 2017-2019 είναι η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας σε βασικά πεδία μεταξύ των δύο χωρών και ο αποτελεσματικός συνδυασμός της Πρωτοβουλίας One Belt and One Road με την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ελλάδας. Ελλάδα και Κίνα συμφώνησαν σε βασικούς τομείς, που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση και θα προωθήσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία και την κοινή ανάπτυξη των δύο χωρών.

Οι δύο χώρες, δια των εκπροσώπων τους, δηλ. τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Συντονιστή της Κυβέρνησης στα θέματα Ελλάδος Κίνας και τον Αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας, θα εισαγάγουν και θα προωθήσουν από κοινού σχέδια δυνητικών κοινών έργων σε βασικούς τομείς και θα βοηθήσουν τις κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις και των δύο χωρών να προσδιορίσουν επενδυτικά έργα και έργα συνεργασίας κοινού ενδιαφέροντος. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και των δύο χωρών θα ενθαρρυνθούν να παράσχουν υποστήριξη σε επιλεγμένα έργα προκειμένου να προωθηθεί η ταχεία υλοποίηση.

Οι τομείς πρώτης προτεραιότητας του τριετούς Action Plan είναι αυτοί των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών ενώ υπάρχουν περιθώρια να επεκταθεί η συνεργασία και σε άλλους πιθανούς τομείς.

Διευθύνουσα Επιτροπή


Θα συσταθεί Διευθύνουσα Επιτροπή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Πλαισίου Συνεργασίας. Ο Αντιπρόεδρος κος Ning Jizhe της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας θα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής για την Κινέζικη πλευρά και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας κος Στέργιος Πιτσιόρλας θα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής από την ελληνική πλευρά. Επιπλέον, θα ορισθούν τρεις εκπρόσωποι των βασικών τομέων συνεργασίας και του τομέα χρηματοδότησης για να συμμετάσχουν στην Διευθύνουσα Επιτροπή. Μια Γραμματεία, αρμόδια για την επικοινωνία και το συντονισμό στο πλαίσιο αυτού του Πλαισίου Συνεργασίας, συγκροτείται από την Επιτροπή. Η Γραμματεία από την κινεζική πλευρά αναλαμβάνεται από το Τμήμα Ξένων Κεφαλαίων και Υπερπόντιων Επενδύσεων, της Επιτροπής Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων και η Γραμματεία από την ελληνική πλευρά αναλαμβάνεται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης


Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (NDRC), πρώην Επιτροπή Κρατικού Σχεδιασμού και Επιτροπή Σχεδιασμού Κρατικής Ανάπτυξης, είναι ένας οργανισμός μακροοικονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας, ο οποίος έχει ευρύ διοικητικό και προγραμματικό έλεγχο της κινεζικής οικονομίας. Ο υποψήφιος για την προεδρία της NDRC διορίζεται από τον πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και εγκρίνεται από το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο. Από τον Φεβρουάριο του 2017 η Επιτροπή προΐσταται από τον He Lifeng. Τα καθήκοντα της NDRC είναι να μελετά και να διαμορφώνει πολιτικές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, να διατηρεί την ισορροπία της οικονομικής ανάπτυξης και να καθοδηγεί την αναδιάρθρωση του οικονομικού συστήματος της Κίνας. Η NDRC διαθέτει είκοσι έξι λειτουργικά τμήματα με εξειδικευμένο προσωπικό 890 υπαλλήλων.

-SHENHUA

Ο Όμιλος δημιουργήθηκε το 1995, είναι κρατική επιχείρηση, τελεί υπό την εποπτεία της κινεζικής Κυβέρνησης και η βασική του δραστηριότητα είναι ο τομέας της ενέργειας και κυρίως ο τομέας του άνθρακα. Η China Shenhua Group είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες εμπορίας άνθρακα και ενέργειας στην Κίνα, αλλά και παγκοσμίως, με πωλήσεις της τάξης των 10 δισ. ευρώ και περιουσιακά στοιχεία ύψους 62 δισ. ευρώ. Αποτελεί δε την πρώτη παγκοσμίως εταιρεία που ασχολείται με την εμπορία και ανάπτυξη του άνθρακα ενώ έχει αναπτύξει μοντέρνες τεχνολογίες για την καθαρή χρήση αυτού. Δεδομένου όμως ότι ο άνθρακας σταδιακά υποκαθίσταται ως βασική πηγή ενέργειας στην Κίνα από άλλες πηγές (π.χ. φυσικό αέριο) η εταιρεία έχει επεκταθεί και σε αντικείμενα όπως η παραγωγή ενέργειας και από ανανεώσιμες πηγές, οι σιδηρόδρομοι, η ανάπτυξη λιμένων, η ναυτιλία κ.α. Η εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ενεργειακή αγορά της χώρας μας, την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την καθαρή χρήση λιγνίτη καθώς και να την καταστήσει ως βάση για την επέκτασή της στην ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης, ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στη χώρα μας και το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας.

-Η ZTE Corporation είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και λύσεων δικτύου. Μέσω του δικτύου των φορέων επικοινωνιών σε 140 χώρες, η εταιρεία προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και επιχειρηματικές λύσεις. Συνδέει τους παγκόσμιους πελάτες μέσω φωνής, δεδομένων, πολυμέσων και WLAN. Η ZTE, που ιδρύθηκε το 1985, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και της Shenzhen και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών της Κίνας. Τα έσοδα της ZTE για το 2011 οδήγησαν τη βιομηχανία με αύξηση 29% στα 13,7 δισ. Δολάρια. Τα έσοδα εκμετάλλευσης από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 30% στα 7,42 δισ. Δολάρια κατά τη διάρκεια της περιόδου, αντιπροσωπεύοντας το 54,2% των συνολικών λειτουργικών εσόδων. Τα συστήματα και ο εξοπλισμός της ZTE εφαρμόστηκαν από κορυφαίους φορείς εκμετάλλευσης σε αγορές υψηλής τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία έχει γίνει ο τέταρτος μεγαλύτερος κατασκευαστής φορητών τηλεφώνων παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει 18 κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Κίνα, τη Γαλλία, την Ινδία και απασχολεί πάνω από 30.000 ερευνητές

Οι κινέζικες εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα


Eταιρείες που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές, τις υποδομές, την ενέργεια, τα ακίνητα, τον τουρισμό, τον θεματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, τις υπηρεσίες υγείας, τα τρόφιμα, τα μεταλλεύματα και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έδειξαν ενδιαφέρον κατά τις συναντήσεις με την ελληνική πλευρά.

Συνοπτικά:

Κατασκευές-Υποδομές

1. Η εταιρεία China Railway Construction Engineering Group (CRCEG), που ιδρύθηκε το 1953, είναι μια πλήρως ελεγχόμενη επιχείρηση της China Railway Group Limited (CREC), μία εταιρεία του Fortune Global 500. Έχοντας δύο κορυφαίες εθνικές πιστοποιήσεις για τη γενική ανάθεση έργων κατασκευής κατοικιών και σιδηροδρομικών έργων (μόνο 7 επιχειρήσεις στην Κίνα διαθέτουν αυτά τα δύο πιστοποιητικά), η CRCEG είναι μια μεγάλη και σύγχρονη κρατική επιχείρηση που ασχολείται με την έρευνα και τον σχεδιασμό, την κατασκευή μηχανημάτων, την εγκατάσταση εξοπλισμού, την κατασκευή γεφυρών, δρόμων και σηράγγων, την κατασκευή χαλύβδινων δομών, την εμπορία υλικών κλπ. Σήμερα, έχει 22 θυγατρικές και υποκαταστήματα και 8560 εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 6000 εξειδικευμένων τεχνικών. Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ανέρχεται σε 2.385 δισεκατομμύρια RMB γιουάν. Με τις δραστηριότητές της να καλύπτουν όλες τις επαρχίες, τους δήμους και τις αυτόνομες περιοχές της Κίνας, την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ και πάνω από 20 ξένες χώρες και περιφέρειες, η CRCEG έχει κατασκευάσει πολλά κτίρια ορόσημα και διαθέτει μεγάλη φήμη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

2. Η China State Construction Engineering (CSCEC) είναι κινεζική κατασκευαστική εταιρεία, η 3η μεγαλύτερη θέση στον κόσμο και 20ή μεγαλύτερη ως γενικός εργολάβος μεγάλων έργων σε σχέση με την δραστηριότητα της στο εξωτερικό. Η CSCEC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευών και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας στην Κίνα, καθώς και ο μεγαλύτερος ανάδοχος οικοδομικών έργων. Η CSCEC είναι μία από τις πιο καθετοποιημένες εταιρίες κατασκευών και ακίνητης περιουσίας στην Κίνα. Είναι η μόνη κατασκευαστική επιχείρηση στην Κίνα που πιστοποιείται για 3 κορυφαίες πιστοποιήσεις για την υλοποίηση συμβάσεων εργολήπτη για μεγάλες κατασκευές, δημόσια έργα και έργα αυτοκινητοδρόμων. Στηριζόμενη τόσο στην εγχώρια; όσο και στις διεθνείς αγορές, η China Construction δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο και στην Κίνα οι δραστηριότητές της εξαπλώνονται σε όλη την επικράτεια. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτει τομείς όπως η κατασκευές, διεθνείς κατασκευές, η ανάπτυξη ακινήτων, η κατασκευή υποδομών και οι επενδύσεις, η αναζήτηση και ο σχεδιασμός νέων έργων σε όλους τους αντίστοιχους τομείς. Σε ότι αφορά διεθνείς συμβάσεις, η China Construction είναι ο μεγαλύτερος διεθνής ανάδοχος της χώρας και επίσης ο πρώτος που ξεκίνησε διεθνείς συμβάσεις στην Κίνα. Μέσα σε 30 χρόνια, η εταιρεία είχε πετύχει, μέχρι το τέλος του 2013, συνολική αξία συμβάσεων για τις επιχειρήσεις της στο εξωτερικό να ανέρχονται στα $80,7 δισ. και τον συνολικό κύκλο εργασιών της στα US$52,4 δισ. Η China Construction έχει μέχρι στιγμής ολοκληρώσει πάνω από 5.600 έργα σε 116 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Στην επένδυση και την ανάπτυξη ακινήτων, η China Construction είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους ακινήτων στην Κίνα. Διαθέτει δύο σημαντικές θυγατρικές την "China Overseas Property" και την "China Construction Property".

Προτάσεις για Ελλάδα: Μεγάλα δημόσια έργα σε μεταφορές (π.χ. Σιδηροδρομικές υποδομές, αστικές μεταφορές, λιμενικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια κ.α.), Ενεργειακά έργα υποδομών (δίκτυα, εργοστάσια παραγωγής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου)

Τουρισμός-Ακίνητα

1.Ο Όμιλος Dalian Wanda ιδρύθηκε το 1988 και δραστηριοποιείται σε τέσσερις σημαντικούς τομείς – τα εμπορικά ακίνητα, τα πολυτελή ξενοδοχεία, τον πολιτισμό και τουρισμό, και τα πολυκαταστήματα. Το 2014, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ανήλθαν σε 534,1 δισεκατομμύρια γιουάν (85,6 δισεκατομμύρια δολάρια) και το ετήσιο εισόδημα ανήλθε σε 242,5 δισεκατομμύρια γιουάν (38,8 δισεκατομμύρια δολάρια), Η Wanda Commercial Properties είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Διαθέτει σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο 109 Wanda Plazas σε ολόκληρη την Κίνα, με συνολικό μισθωμένο χώρο ιδιοκτησίας 21,56 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων τον Ιανουάριο του 2015. Η Wanda Hotels and Resorts Co Ltd έχει ανοίξει 71 ξενοδοχεία πέντε αστέρων και πολυτελείας σε ολόκληρη την Κίνα από τον Δεκέμβριο του 2014. Επί του παρόντος, η εταιρεία διαθέτει και διαχειρίζεται 3 brands ξενοδοχείων: το Wanda Real, το πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων Wanda Vista και το σούπερ πολυτελές πέντε αστέρων Wanda Reign. Ο όμιλος Wanda Culture Industry είναι η μεγαλύτερη πολιτιστική επιχείρηση της Κίνας, με εγγεγραμμένο κεφάλαιο συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων γιουάν (800 εκατομμύρια δολάρια) και ετήσιο εισόδημα 34,1 δισεκατομμυρίων γιουάν (5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων) το 2014. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε διαφορετικά σχετικά πεδία, όπως οι κινηματογράφοι, η κινηματογραφική παραγωγή, οι τέχνες, η ψυχαγωγία τεχνολογίας, τα θεματικά πάρκα, η διασκέδαση, τα έντυπα μέσα ενημέρωσης, οι επενδύσεις τέχνης και τα τουριστικά γραφεία. Η Wanda σήμερα λειτουργεί 99 πολυκαταστήματα σε μεγάλες πόλεις όπως το Πεκίνο, η Σαγκάη, το Chengdu και το Wuhan.

2. Η Country Garden κατασκευάζει κατοικίες στην Κίνα. Η εταιρεία αναπτύσσει κυρίως συστάδες διαμερισμάτων μεγάλης κλίμακας και πολυκατοικίες στα προάστια της Κίνας. έχοντας ανοικοδομήσει περισσότερα από 170 έργα με συνολική επιφάνεια (GFA) 45,7 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, η Country Garden διαχειρίζεται 20 ολοκληρωμένα ακίνητα και έχει 45 ακόμη υπό κατασκευή με συνολικό αριθμό 48.000 κατοικιών. Η εταιρεία διαθέτει επίσης εννέα ξενοδοχεία, με τα περισσότερα υπό κατασκευή. Η Country Garden είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ το 2007.

3. Η Beijing Urban Construction Group Co, Ltd παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης ακινήτων. Η εταιρεία ασχολείται επίσης με γενικές κατασκευές, γενικές μηχανολογικές κατασκευές, επενδύσεις και χρηματοδότηση, καθώς και αρχιτεκτονικές και συμβουλευτικές επιχειρήσεις στην Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Προσφέρει λύσεις υλοποίησης για μηχανικές και γενικές κατασκευές για έργα στέγασης και οδοποιίας, καθώς και δημόσια έργα, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έργα έδρασης και θεμελίωσης, έργα μεταλλικών κατασκευών, οδοστρώματα, έργα για σιδηροδρομική διαμετακόμιση κ.λπ. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού στους τομείς των βιομηχανικών και αστικών κτιρίων, δημοτικών έργων, μετρό, αυτοκινητοδρόμων, κηπουρικής και πράσινου, έργα αγωγών μεγάλων αποστάσεων. Επιπλέον, δραστηριοποιείται στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής, της διαχείρισης ακινήτων, της λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων, εξωτερικού εμπορίου κλπ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 και εδρεύει στο Πεκίνο της Κίνας. Η εταιρεία ανοικοδόμησε 19 κατασκευές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου γνωστού και ως "Bird's Nest", το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο. Η Beijing Urban έχει περίπου 40 θυγατρικές σε ολόκληρη τη χώρα, απασχολεί προσωπικό 26500 ατόμων, με συνολικά ετήσια έσοδα 54 δις. γιουάν.

4.Η HNA Group Co, Ltd δραστηριοποιείται στον κλάδο των αερομεταφορών, εταιρικών συμμετοχών, των επενδύσεων, τον χρηματοοικονομικό και της εφοδιαστικής στην Κίνα και διεθνώς. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα στόλο αεροπλάνων που καλύπτει εγχώριους και διεθνείς προορισμούς. Ασχολείται με την ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων γραφείων, επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και διαμερισμάτων. Λειτουργεί πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα. Και κατέχει και διαχειρίζεται περίπου 450 ξενοδοχεία. Δραστηριοποιείται επίσης στην διαχείριση αερολιμένων, στις λύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών, ασφάλισης και επενδυτικής τραπεζικής, τουριστικών υπηρεσιών, ξενοδοχείων, της χρηματοδότησης του τουρισμού, του παραδοσιακού τουρισμού και των υπηρεσιών πληροφορικής στο Διαδίκτυο. Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η εταιρεία διαχειρίζεται μετοχές, τραπεζικές εργασίες, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες, ασφάλειες, διαχείριση περιουσίας κλπ., καθώς και υπηρεσίες ανταλλακτηρίων. Επιπλέον, η εταιρεία λειτουργεί καταστήματα λιανικής πώλησης. Παρέχει υπηρεσίες εφοδιαστικής, θαλάσσιες μεταφορές, μεταφορά εμπορευμάτων χύδην, πληρωμή τρίτων, χρηματοδότηση εφοδιαστικής και ειδικές υπηρεσίες εφοδιαστικής. Ασχολείται επίσης με τις πολιτιστικές επενδύσεις, τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, την πολιτιστική κληρονομιά, την παραγωγή και τη διανομή ταινιών και τηλεοπτικών παραγωγών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 και έχει την έδρα της στο Χάϊκου της Κίνας. Πρόσφατα έχει ολοκληρώσει τις εξής επενδύσεις: απόκτηση του 25% της Χίλτον, του 17% της Dufry, 83% αεροδρομίου Hahnairport Γερμανίας, τη Swissport ενώ είναι τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής στην Deutsche Bank μετά το QATAR και την Blackrock.


5. Η Zhongfu Investment Management Co, Ltd ιδρύθηκε το 2000. Επικεντρώνεται στις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου και είναι σε θέση να παρέχει στους εταίρους και στους πελάτες της υπηρεσίες που αφορούν σε IPO, M & A, εταιρική αναδιάρθρωση και άλλες οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Από την ίδρυσή της, η Zhongfu έχει επενδύσει στον τομέα των εγχώριων επιχειρήσεων και έχει συσσωρεύσει πείρα και πόρους σε δραστηριότητες κεφαλαιοποίησης και επενδύσεις σε μετοχές. Oι κύριοι τομείς επενδύσεων στους οποίους εστιάζουν και συμμετέχουν είναι: η τεχνολογία πληροφορικής / υψηλής τεχνολογίας, η TMT, η βιολογική ιατρική, τα καταναλωτικά αγαθά ταχείας κυκλοφορίας, όπου έχουν επενδύσει με επιτυχία σε δεκάδες τέτοιες εταιρείες σε αυτούς τους κλάδους. Στην Επενδυτική τραπεζική, έχουν δημιουργήσει στενές σχέσεις συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών εταιρειών, εταιρειών χρεογράφων, εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων και κυβερνητικών υπηρεσιών. Με βάση ένα σταθερό δίκτυο πόρων, έχουν παράσχει υπηρεσίες σχετικές με χρηματοδότηση, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αναδιάρθρωση, διαδικασία IPO, ένω έχουν ενεργήσει ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 20 εισηγμένες εταιρείες.

6. O Riverside Group ιδρύθηκε το 1993. Τώρα έχει 3.000 εργαζομένους. Τα επενδυτικά του έργα αφορούν τους τομείς του τουρισμού, την πολιτιστική βιομηχανία, την ακίνητη περιουσία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφήμιση, κ.λπ. Ο όμιλος υποστηρίζει τον μετασχηματισμό της Κίνας και την αναβάθμιση της υγείας, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας και του Τουρισμού, ενώ εξελίσσεται σε ένας παγκόσμια κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένης πολιτιστικού, τουριστικού, προϊόντος.

7.Beijing Huaronghui Real Estate Development CO. LTD
Διαχειρίζεται 5 έργα ανασυγκρότησης παλαιών χωριών στην επαρχία Fengtai του Πεκίνου.

Προτάσεις για Ελλάδα: Επενδύσεις σε μεγάλα ακίνητα (Τουριστικά, Εμπορικά, θεματικά πάρκα, αθλητικός τουρισμός), παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα, χρηματοδότηση δράσεων για τον πολιτισμό, προώθηση τουριστικών πακέτων για κινέζους τουρίστες μέσα από το δίκτυo γραφείων της. Επενδύσεις στον κλάδο ακινήτων, συνδυασμός και προβολή πωλήσεων στην Κίνα με το πρόγραμμα Greece My Residence, μεγάλα ακίνητα χαρτοφυλακίου, και τουριστικά-ξενοδοχεία. Έργα Logistics, αποκρατικοποίηση αεροδρομίων, μαρίνων. Επενδύσεις στην υγεία, καθώς και σε ιατρικό και ιαματικό τουρισμό, μονάδες υγείας (χαρτοφυλάκιο έργων).

Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

1.Η Industrial and Commercial Bank of China είναι μια τράπεζα που έχει συσταθεί στο Χονγκ Κονγκ. Διαθέτει 59 καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων 28 εξειδικευμένων Κέντρων Διαχείρισης Wealth Management) και 3 κέντρα επιχειρήσεων στο Χονγκ Κονγκ. Ασχολείται με την εμπορική τραπεζική, την επενδυτική τραπεζική και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κινητών αξιών, των ασφαλειών και των κεφαλαίων, την λιανική τραπεζική καθώς και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Το συνολικό ενεργητικό της ICBC (Ασία) ανερχόταν σε 788,1 δισεκατομμύρια HK στο τέλος Ιουνίου του 2016. Η ICBC (Ασία) είναι η ναυαρχίδα των τραπεζικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού ICBC και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στην Κίνα. Το 2014 υπέγραψε συμφωνίες χρηματοδότησης δις για την κατασκευή εμπορικών πλοίων με ελληνικές ναυτιλιακές. Έχουν ήδη γραφεία σε Ολλανδία, Πολωνία, Η.Β., Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ρωσία και Ευρωπαϊκά HQ’s στο Λουξεμβούργο.

2.China Development Bank
Η China Development Bank ιδρύθηκε το 1994, με αποστολή να βελτιώνει τον εθνικό πλούτο, το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων και να εξυπηρετεί τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές της Κίνας μέσω μακροπρόθεσμων πιστώσεων, επενδύσεων και άλλων δράσεων. Η CDB χρησιμοποιεί τη χρηματοδότηση για τη διευκόλυνση και την στήριξη ,της αγοράς και τον εκ των προτέρων σχεδιασμό, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των βασικών βιομηχανιών και άλλων πυλώνων της οικονομίας, των αναδυόμενων τομέων στρατηγικής σημασίας, την προώθηση της συντονισμένης ανάπτυξης όλων των περιφερειών της χώρας , την ενίσχυση της αστικοποίησης, τους αγρότες, την γεωργία, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την εκπαίδευση, την στέγαση για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, την ιατρική περίθαλψη και την προστασία του περιβάλλοντος. Στα τέλη του 2015, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας υπερέβησαν τα 12,5 τρισεκατομμύρια γιουάν, ενώ απασχολούσε πάνω από 3,500 εργαζόμενους. Η CDB δραστηριοποιείται στην χώρα μας το τελευταίο διάστημα και θέλει να διευρύνει την παρουσία της κυρίως με τη χρηματοδότηση έργων υποδομών, σε συνέχεια της υπογραφής συμφωνίας συνεργασίας (MoU) μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της CDB, τον Ιούλιο του 2016, που προβλέπει την προώθηση των διμερών σχέσεων και της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας. Έχουν 5 Γραφεία Αντιπροσώπευσης σε Κάιρο, Μόσχα, Λονδίνο, Καράκας και Ρίο ντε Τζανέιρο.

3.Everbright Financial Investment Holding
Σημαντικός χρηματοπιστωτικός όμιλος.

Προτάσεις για Ελλάδα: Επέκταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα με διευκολύνσεις για την χρηματοδότηση επενδύσεων από ελληνικές, κινεζικές και ξένες επιχειρήσεις. Χρηματοδότηση ενεργειακών έργων υποδομών (δίκτυα, εργοστάσια παραγωγής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου), μεγάλων δημόσιων έργων σε μεταφορές (π.χ. Σιδηροδρομικές υποδομές, Θριάσιο, αστικές μεταφορές, λιμενικές εγκαταστάσεις, κ.α.), χρηματοδότηση έργων στον Τουρισμό και τα Ακίνητα. Πρόταση για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα.


-Μεταλλικά ορυκτά

Η εταιρεία China Aluminum International Engineering Corporation Limited (CAIEC), θυγατρική της Aluminium Corporation της Κίνας και μαζί με τις θυγατρικές της, λειτουργεί ως προμηθευτής τεχνολογίας, μηχανολογικών υπηρεσιών και εξοπλισμού στη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και διεθνώς. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερις τομείς: Μηχανολογικό Σχεδιασμό και Συμβουλευτική, υλοποίηση μηχανολογικών και κατασκευαστικών έργων, κατασκευή εξοπλισμού και εμπορία. Προσφέρει υπηρεσίες γεωλογικών ερευνών, όπως χαρτογράφηση, έρευνα και γεωτεχνική κατασκευή για τους τομείς των ορυχείων, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταφορών, των υποδομών και άλλων δημοσίων έργων. Υπηρεσίες σχεδιασμού και παροχής συμβουλών για την εξόρυξη, μεταλλουργία, τήξη και επεξεργασίας για την βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων. Η CAIEC δραστηριοποιείται επίσης στους εξής κλάδους μεταλλουργική βιομηχανία, την κατασκευή κατοικιών, τα εθνικά οδικά δίκτυα, τα δομικά υλικά, την ηλεκτρική ενέργεια, τις αρδευτικές εργασίες, τη χημική βιομηχανία, τα ορυχεία, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τη χαλυβουργία κ.λπ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 και έχει την έδρα της στο Πεκίνο. Τα τελευταία χρόνια έχουν παράσχει υπηρεσίες σχεδίαση μηχανολογικού εξοπλισμού και συμβουλευτικής, έχουν συνάψει συμβάσεις και υπηρεσίες προμήθειας εξοπλισμού σε αλουμίνα και ηλεκτρολυτικό εξοπλισμό αλουμινίου, για μονάδες στο εξωτερικό με παραγωγική ικανότητα άνω των 5.000 kt και 3.000 kt αντίστοιχα, καθιστώντας την εταιρεία μία από τις σημαντικότερες παρόχους στον κόσμο, υπηρεσιών για την βιομηχανία αλουμινίου. Με υλοποιημένα έργα σε Μαλαισία, Ινδία, Βενεζουέλα, Πακιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Βιετνάμ, Καζακστάν, κ.α.

Πρόταση για Ελλάδα: Αναβάθμιση και επέκταση μονάδων παραγωγής αλουμινίου,
-Τρόφιμα-Αγροτικά προϊόνταΗ εταιρεία New Hope Group, μαζί με τις θυγατρικές της, έχει ως αντικείμενο τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, την ακίνητη περιουσία και τις υποδομές, τη χημική βιομηχανία, τις επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων. Προσφέρει ζωοτροφές, κτηνοτροφικά προϊόντα καθώς και υπηρεσίες επεξεργασίας κρέατος, προμηθεύει με γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και παράγει και πωλεί υδροξείδιο καλίου και υδροφωσφορικό ασβέστιο. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση κατοικιών, εμπορικών κτιρίων γραφείων, ξενοδοχείων και βιομηχανικών πάρκων. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες για χρηματοοικονομικές επενδύσεις, και αγροτικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσα από το Διαδίκτυο. Η New Hope Group Co, Ltd ιδρύθηκε το 1982 και έχει την έδρα της στο Πεκίνο, απασχολεί 70,000 προσωπικό, έχει τζίρο 80 δισ. γιούαν, και παρουσία σε 30 χώρες στο εξωτερικό.

Πρόταση για Ελλάδα:. Επενδύσεις στον κλάδο τροφίμων (χαρτοφυλάκιο) πρωτογενή παραγωγή-μεταποίηση, εγκαταστάσεις αποθήκευσης-διακίνησης τροφίμων (ΟΛΠ, Θριάσιο, ηπειρωτική Ελλάδα). Συνεργασίες με ελληνικές εταιρείες τροφίμων για εισαγωγές στην Κίνα.

Προτυποποίηση

- Η Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC) είναι ο οργανισμός προτυποποίησης που έχει εξουσιοδοτηθεί από το κρατικό συμβούλιο της Κίνας να ασκεί διοικητικές ευθύνες αναλαμβάνοντας την ενοποιημένη διαχείριση, εποπτεία και τον γενικό συντονισμό των εργασιών τυποποίησης στην Κίνα. Το SAC εκπροσωπεί την Κίνα στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) και άλλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών τυποποίησης. Ο SAC είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της κινεζικής εθνικής επιτροπής ISO και IEC · Ο SAC εγκρίνει και οργανώνει την εφαρμογή της διεθνούς συνεργασίας και την ανταλλαγή σχεδίων για την προτυποποίηση.

----Συνεργασία με ΕΛΟΤ, πιστοποίηση εξαγώγιμων προϊόντων.

Το SRCIC είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στην προώθηση της αναγέννησης του εμπορίου και του πολιτισμού των Δρόμων του Μεταξιού. Ιδρύθηκε για να απαντήσει στις εκκλήσεις για την ανάπτυξη της "Economic Belt & Road" και του "Ναυτιλιακού Δρόμου του 21ου αιώνα" (Belt and Road) μέσα από κοινές προσπάθειες. Το Belt and Road είναι δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που η Κίνα ανακοίνωσε με στόχο να προωθήσει το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στην πρωτοβουλία, το SRCIC χρησιμεύει ως συνήγορος του Belt and Road και θέλει να προάγει την ανάπτυξη και την ευημερία των μελών του προσφέροντας ευκαιρίες για την τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων. Εκτός από τις δράσεις για την Ανάπτυξη του Εμπορίου και των Επενδύσεων, τις Πολιτιστικές Ανταλλαγές, τις Υπηρεσίες Μελών και Ανάπτυξη Μελών, η SRCIC προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες στα μέλη της να αναπτύξουν συνεργασία με υπουργεία και υπηρεσίες των κυβερνήσεων στο πλαίσιο της Β&R.

-Πρόταση για Ελλάδα: Δράσεις για την διοργάνωση εκδηλώσεων-επισκέψεων των μελών τους στην Ελλάδα και προώθηση συνεργασιών με ελληνικές επιχειρήσεις.


Πηγή: protothema.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top